VÅRE TJENESTER

Encryptia lærer unge voksne digitale yrkesfag som er høyt etterspurt i jobbmarkedet!

Deltagere trener på både fag og struktur i en
virtuell by vi kaller “Encryptia City”. Her lærer man gjennom spill. Dette fungerer bra for målgruppen, fordi det er annerledes enn vanlige klasserom og mer tradisjonelle tilbud som ikke engasjerer. 

Encryptia er en utmerket tjeneste for å bistå NAV med sin ungdomsgaranti da tiltaket har høy kvalitet, er rimelig – og kan starte “på dagen”, hvor som helst, når som helst. 

DELTAGERENS
reise i Encryptia

1: KRAV TIL GJENNOMFØRING

 • Det er ikke krav om generell studiekompetanse eller fysisk oppmøte
 • Man må beherske engelsk
 • Man må ha en spill-PC og stabil tilgang til internett. En mobil er en fordel. 

2: OPPSTART

 • Encryptia kan starte tiltak på dagen, når som helst, hvor som helst.
 • Det er ingen minimum- eller maksimumsgrense for antall påmeldte.
 • Vi yter karriererådgivning og justerer kurstilbudet til hver elevs forutsetninger
 • I samarbeid med arbeidsmarkedet i regionen tilrettelegger man kursingen tilsvarende

3: UNDERVEIS

 • Eleven kurses av dyktige internasjonale bransjeeksperter og instruktører 
 • Man følges opp av faglige- og personlige veiledere.
 • Avanserte hjelpesystemer tilpasser læringen til elevens forutsetninger underveis.
 • Man får trening i struktur og livsmestring

4: FAGINNHOLD I KURSET

 • Deltagere starter alltid med felleskurs som lærer dem verktøy og teknikk
 • Man velger så mellom Design eller Programmering grunnkurs
 • Man kan gå videre til Digital Markedsføring, Avansert Design eller programmering for viderekommende.
 • Et kursløp vil være yrkesrettet og fokusere på et bestemt yrke fremfor bredde. Slik sikres både deltager og yrkes aktør mer dybdekunnskap og erfaring.

FAGINNHOLD

I Encryptia tilbyr vi digitale fag som er ment å gi et grunnlag for å enten la en elev få en fot innenfor en arbeidsplass, eller bygge opp en bra forutsetning for å søke videre studier.

I hovedsak deler dette seg inn i følgende tema: 

 • Bruk av kunstig intelligens i digital utvikling
 • Webutvikling med HTML og CSS
 • Programmering i Python og JavaScript
 • Moderne rammeverk som React o.l
 
En elev som makter å jobbe effektivt og har gode forutsetninger kan etter gjennomført kurs være en god kandidat til å jobbe videre og utvikle seg til å bli en “Frontend utvikler” med evne til å kode og lage websider, apps eller jobbe i CMS systemer. 

GJENNOMFØRINGSTID

Elever som har gode forutsetninger for å jobbe “fulltid” med faget og “studere” som sin hovedaktivitet vil kunne gjennomføre studiet på 6 til 10 måneder. 

Vi anbefaler at deltagere som har ulike lærevansker, eller tidligere har opplevd utfordringer med å ta del i et strukturert læringsopplegg gjennomfører kurset på 10 måneder. 

I spesielle tilfeller, f.eks. der deltageren har programmert før eller har tidligere erfaring, eller har gode forutsetninger for å jobbe godt over lang tid, kan kurset gjennomføres på 6 måneder. 

Ta kontakt med Encryptia for å diskutere mulighetene. Det er også anledning til å sy sammen egene pakker og gjennomføringsløp. Vi stiller med software og faglærere i så lang tid som trengs for å løfte hver enkelt deltager til det nivå de skal for å komme videre. 

NÅR DELTAGEREN ER FERDIG

Encryptia har lært opp en rekke studenter i NAV tiltak før. Tiltaket var såpass vellykket at det både har blitt lyst ut på nytt og kopiert i nye regioner. 

Elever går ut av vårt program med en rekke krediterte kurs, sertifiseringer eller kursbevis – avhengig av studieforløp. Det viktigste er allikevel at deltageren har produsert en portefølje med konkrete eksempler på arbeid og oppgaver. Disse brukes for å bevise elevens evne for potensielle arbeidsgivere, og settes sammen i samarbeid med fagveileder mot slutten av kurset. 

Elevene har også gjerne en høy verdi for næringslivet ved at de under studiene får tilført konkret ny kunnskap på bruk av kunstig intelligens, både som verktøy og metodikk. Denne kompetansen kan de bringe med seg inn i firmaer og tilby ny erfaring og kunnskap. 

TETT SAMARBEID MED NÆRINGSLIV

Encryptia og partnere samarbeider tett med næringslivet nasjonalt for å tilpasse opplæringen til elevens og bedriftens behov. Hva innebærer dette?

Mot slutten av kurset lærer eleven de spesifikke verktøyene og metodene bedriftene bruker. Dette gir eleven en helt relevant utdanning, mens bedrifter ser en klar fordel i elevens forberedelse.

Eleven føler seg mer forberedt ved å kjenne til bedriftens verktøy. Bedriften er trygg på elevens tilpassede opplæring. NAV sikrer en smidig overgang fra utenforskap til arbeidsliv.

Andre fordeler med Encryptia

Encryptia er markedets mest moderne tilbud til unge digitale talenter i utenforskap.

I møte med ungdomsgarantien er plattformen perfekt til å møte deltagere på en ny måte, med et nytt tilbud basert på motiverende spill-basert læring. Dette skaper trygge rammer, er motiverende og skaper en mestringsfølelse. Vi bruker ikke tradisjonelle klasserom: man konkurrerer kun med seg selv for å bli bedre.

Dette er også grunnen til at mange i Arbeid- og inkluderingssektoren har fått øynene opp for vårt tilbud og ønsker å samarbeide på nye tiltak.

Encryptia AS tilbyr nå alene – eller i samarbeid med regionale tiltaksaktører over hele landet – denne løsning til NAV for bruk til deltagere innen ulike former for avklaring.

Snakk med oss for mer informasjon om oppstart, priser og tiltak/tilpasset innhold.

VEILEDERE og BISTAND

Fagveiledere:
Disse har jobbet i bransjene selv, og vet hvilke krav næringslivet stiller til både kompetanse og kvalitet. Alle deltagere i Encryptia får en kartlegging og yrkesveiledning til hvilke studier som matcher personens interesser, talent og muligheter, og fagveileder sørger for at det lages en portefølje av høy kvalitet. 

Veiledere
Encryptia kan også tilby veiledere som primært fokuserer på å følge opp personers struktur og personlige utfordringer. En veileder er mer fokusert på å være en sosial støtte og motivator, og med Encryptia sine verktøy kan de inngå egne mål og avtaler, følge opp aktivitet, og gi personlige premier for å motivere under studieløpet. Avhengig av størrelse på gruppen / antall deltagere så leverer vi dette selv, eller i samarbeid med regionale eksperter på denne type oppfølging. 

AI-hjelpelærer
En innebygget kunnskapskilde som kan hjelpe med læring 24/7. Hjelpelærer -løsningen er testet ut på elever med svært god tilbakemelding og er et godt supplement til den personlige veiledningen. Hjelpelæreren er ikke bare god på å gi gode eksempler, råd og tips, men vil også tilpasse oppgaver basert på deltagerens forutsetninger. Encryptia er helt unike i verden med å tilby dette allerede nå. 

SPILLBASERT TRENING

Trygge omgivelser
I Encryptia foregår læringen i et spill-miljø. Deltageren er vant til å mestre dette og vil kjenne trygghet og positive assosiasjoner. vi snur følelsen av å kanskje ikke ha lyktes før i en tradisjonell klasseroms-setting – til en mer positiv arena der man er vant til å både yte, bruke tid og lykkes. 

Encryptia City
Ved starten av studiene vil deltageren flytte inn i en virtuell spill-by vi kaller “Encryptia City”. Denne byen er en “levende verden” der man kan snakke med innbyggere som gir deg oppdrag eller spør om hjelp ettersom man lærer. En designer kan bli spurt om å lage en plakat til byens Cafe, mens en programmerer må hjelpe en ingeniør å programmere en robot. Slik lærer man gjennom å spille. 

Tilpasset læring 
Med Encryptia Encryptias unike funksjon er dens evne til å skreddersy læring for hver elev. Systemet vurderer elevens fremgang, aktivitet og innsats, og justerer vanskelighetsgraden slik at alle kan følge med. Videre gir det AI-lærerassistenten innsikt i hvor eleven trenger ekstra støtte, og skaper oppgaver spesifikt tilpasset elevens behov.

Belønning og spill-psykologi
På samme måte som i et spill, belønnes læring gjennom å tildele premier og erfaringspoeng underveis. Disse oppleves motiverende og annerledes enn karakterer og eksamener, som gjerne før har vært assosiert med mer negative omstendigheter.

Yrkesrettet utdanning

Hos Encryptia skiller vi oss ut ved å skreddersy kurspakker for hver deltaker, i tråd med deres interesser og næringslivets krav. Istedenfor en “one size fits all”-tilnærming der man følger et satt pensum, gir vi hver student muligheten til å spesialisere seg innen områder de er lidenskapelig opptatt av, samtidig som vi sikrer at det er yrkesrelevant.

 • Deltageren får etter kartlegging tilordnet en kurspakke basert på deres unike interessefelt/talent.
 • Vårt system overvåker progresjonen. Ved utfordringer tilpasser det treningens vanskelighetsgrad og mengde for å sikre elevens fremgang.
 • Fagene vil mot slutten bestå av en andel valgfag. Disse er gjerne satt opp i samarbeid med en aktuell arbeidsgiver. Deltageren vil i så måte stå best mulig rigget for å ta arbeid hos en arbeidsgiver, mens usikkerhet hos arbeidsgiver reduseres da man får bedre forberedte kandidater i praksis. 

OPPDATERT og sertifisert PENSUM

Kunnskap endres raskt, spesielt innen digitale fag. Encryptia tilbyr oppdaterte kurs for å holde deltagere ajour. Vi samarbeider også tett med Microsoft / LinkedIn Learning og har et nettverk av erfarne lærere og tech-eksperter som står for opplæring. Bredden kombinert med nær oppfølging sikrer at man får den beste kvaliteten, og den beste mentoringen. 

 

 • Encryptia tilbyr en kurskatalog i samarbeid med ledende aktører for opplæring. Vi kan i så måte tilpasse kursgjennomføring for hver enkelt elev.
 • Kursene er i hovedsak utformet av industrieksperter, og er meriterte forelesere som er elvaluert av tidligere elever. 
 • Kursene er helt up-to-date og oppdateres flere ganger årlig. Noe som er prekært viktig i en industri som beveger seg så fort. 
 • Alle kurs er evaluert av tidligere elever, som sikrer god kvalitet og at de er lettfattelig. 
 • Hver deltager vil få diplomer, kursbevis og sertifisering avhengig av hvilke gjennomføring de har fullført. Sertifiseringene er foretatt av teknologileverandør selv, eller Norges mest etablerte aktør – Glasspaper

Struktur- og Mestring

Encryptia tilbyr ikke bare faglig utvikling – men også et system for å få arbeidsstruktur og disiplin.

Deltakere blir gradvis tilvennet oppmøte, arbeidsinnsats og engasjement. Systemet måler aktivitet og tilstedeværelse, og initierer tiltak for å støtte deltakernes progresjon der det er behov for mer oppfølging.

 • Gode systemer for å logge aktivitet og progresjon hjelper lærere og veiledere å målrette innsatsen. 
 • For deltagere som begynner å falle av, vil systemet tilordne ekstra ressurser for å motivere dem og bistå med mer veiledning. 
 • Kobling med deltagerens mobil gjør at deltager kan sjekke ut oppgaver, følge møter, og få premier de må logge på for å hente ut. 
 • Motivasjonsteknikker brukes av systemet hele tiden for å dra deltagere videre. 

PRIS

Encryptia er konkurransedyktig på pris og kommer gjerne billigere ut, selv om kvaliteten på tjenestene fortsatt er svært høy.

Dette er fordi vi bruker en moderne plattform – bygget nettopp med tanke på å hjelpe mennesker i vår målgruppe. Med moderne teknologi, som gjør at man får mer igjen for investeringen – både i kvalitet og kvantitet – kan vi levere en ledende løsning alene eller i samarbeid med tiltakshaver. 

For NAV tilbyr vi 
standard pakkeløsninger man kan bestille “på dagen”. 
For å få oppdatert prisliste, ta kontakt med oss. Informasjon vi trenger: Antall deltagere, og eventuelle spesielle hensyn med tanke på oppfølging

Ta kontakt i boksen under!

Kom igang I DAG!

For mer informasjon, ta kontakt med vårt team som kan sende mer informasjon, gjennomføre en demo, eller tilby mer informasjon.

Encryptia leverer sin plattform både til NAV direkte, til tiltaksaktører innenfor Arbeid- og inkluderingssektorer som bruker våre løsninger i sine tilbud, eller til det private markedet. Vi er i stand til å jobbe med tiltak over hele landet!

ENCRYPTIA AS
Org-nr: 924503246

 

Daglig leder / Salg
Frank Ween
+47 959 41 012
frank@encryptia.no