Encryptia AS ble startet i 2020 av en grunnlegger som hadde jobbet i mange år med både ungdom og teknologi, og så effektene av å falle utenfor arbeidslivet. Gjennom personlige erfaringer og innsikt i hvordan mange mennesker på “utsiden” gjerne hadde høy digital kompetanse og brukte digitale verktøy, ble det klart hvilke muligheter det var å hjelpe disse digitale talenter med grunnleggende tekniske ferdigheter.

Ved å tenke nytt om å skape en opplæring basert på spill, bygde Encryptia en læringsplattform der disse menneskene allerede mestret omgivelsene og kjente seg igjen. Dette skapte en ny arena der de også hadde gode forutsetninger for å lykkes, og har skapt gode resultater siden.

Resultatet er en løsning som både hjelper deltagere å i langt høyere grad lykkes fordi opplæringen skjer på deres egne premisser – der de allerede er eksperter, og føler seg hjemme. I tillegg er plattformen en digital verktøykasse som beriker og effektiviserer en arbeidstiltaks organisasjon sin bistand til deltagere. Deltagerne vil gjennom arbeidsrelevant kursing ha god mulighet for å tre inn i arbeidslivet igjen. Dette er bra for samfunnet. Samtidig vil veiledere kunne betjene flere personer med færre ressurser. Resultatet er en klassisk Win-Win-Win.